Teacher Writing a Formula on a Blackboard

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Chúng tôi quan tâm đến tương lai của học viên

 

GIỚI THIỆU CHUNG

unnamed.png

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

January 10, 2025

SỨ MỆNH - HÌNH ẢNH

January 10, 2025

tot-nghiep-dh.jpg
chứng nhận.jpg

CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN

January 10, 2025

 
f2cda417d5802fde7691.png

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển đào tạo bậc sau đại học theo yêu cầu của Trường và nhu-cầu của xã hội;
2. Chù trì phát triển loại hình liên kết, liên doanh họp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện, các đối tác khác trong và ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập và nghiên cứu.
3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập bậc sau đại học; Tổ chức và quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh; lưu trữ hồ sơ của học viên, nghiên cứu sinh, bài thi theo quy định; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo sau đại học; cấp thẻ học viên, giấy chứng nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác của học viên thuộc thẩm quyền của đơn vị;
4. Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học: đề xuất và thực hiện chì tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học trình hội đồng;
5. Phối hợp phòng Khảo thi và Đảm bào chất lượng tổ chức thi; quản lý điểm thi; thực hiện kiểm định định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá năng lực giảng dạy cùa giảng viên, chất lượng học tập của học viên cao học, nghiên cứu sinh; đánh giá tính phù họp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu cùa người sừ dụng lao động làm cơ sờ cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo;
6. Phổi họp với Phòng ĐT- NCKH tổ chức các hoạt động nghiên cửu khoa học, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ thực tế, gẳn kết nghiên cứu với các hoạt động đào tạo sau đại học;

 
71bc2e6b01dcfb82a2cd.jpg

THỜI KHÓA BIỂU

2020

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh

NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản lý đất đai

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Luật kinh tế

THÔNG BÁO

Các thông báo liên quan đến tuyển sinh và các tiêu chuẩn liên quan đối với các ngành đào tạo sau đại học

ASIANS2-superJumbo.jpg

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh đầu vào các ngành sau đại học cùng các tiêu chuẩn tuyển sinh để học viên có thể tự tham khảo

unnamed.jpg

THÔNG BÁO CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC

Các tiêu chuẩn cho các ngành sau đại học dành cho học viên tham khảo trong quá trình học và trước khi kết thúc khóa học để hoàn thiện luận văn.

 
Library

"Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn."

Barack Obama

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CONTACT US

Phòng 115 - Phòng Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Thành Đông
Số 3 Vũ Công Đán, p.Tứ Minh, tp.Hải Dương

02203680187

Thanks for submitting!