top of page

Thi tuyển sinh đợt 1 năm 2022

9/7/2022

Công bố điểm thi

Điểm kỳ thi tuyển sinh 2022

18/7/2022

Quy định điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Thi tuyển sinh đợt 1 nằm 2022: Schedule
bottom of page