top of page
71bc2e6b01dcfb82a2cd.jpg

PHẦN DÀNH CHO HỌC VIÊN

A Community of Growth

Phần dành cho học viên: Welcome

THÔNG BÁO

Các thông báo liên quan đến tuyển sinh và các tiêu chuẩn liên quan đối với các ngành đào tạo sau đại học

ASIANS2-superJumbo.jpg

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đầu vào các ngành sau đại học cùng các tiêu chuẩn tuyển sinh để học viên có thể tự tham khảo

unnamed.jpg

Thông báo các tiêu chuẩn khác

Các tiêu chuẩn cho các ngành sau đại học dành cho học viên tham khảo trong quá trình học và trước khi kết thúc khóa học để hoàn thiện luận văn.

Vlog Editor at Work

Các thông báo thi tuyển sinh

Các thông báo liên quan các kỳ thi tuyển sinh

Phần dành cho học viên: News
240724e2ff7c05225c6d.jpg

THỜI KHÓA BIỂU

2020

Phần dành cho học viên: Schedule

Ngành Quản trị kinh doanh

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản lý kinh tế

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế

Ngành Quản lý đất đai

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Quản lý đất đai

Ngành Luật kinh tế

Thời khóa biểu dành cho  các lớp cao học ngành Luật kinh tế

Library

"Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn."

Barack Obama

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần dành cho học viên: Quote
bottom of page