top of page
5767431662bc98e2c1ad.jpg

LÊ QUANG MINH

Phụ trách phòng

Phone: 0888.535153

            0948.999836

Email: minhlq@thanhdong.edu.vn

e173ff2bbbb541eb18a4.jpg

VŨ THỊ HỒNG DIỆP

Chuyên viên

Phone: 0387.025599
Email: diepvth@thanhdong.edu.vn

33ad455622c8d89681d9.jpg

BÙI NGỌC TUẤN

Chuyên viên

Phone: 0328.045143                          
Email: tuanbn@thanhdong.edu.vn

Thông tin liên hệ: Staff
bottom of page