top of page
Teacher Writing a Formula on a Blackboard

năm 2020

Thông báo tuyển sinh các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Luật Kinh tế

năm 2020: Schedule

THÔNG BÁO
Về thời gian thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Trường Đại học Thành Đông thông báo thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Các môn thi tuyển

- Ngành Quản lý đất đai: Toán, Quy hoạch sử dụng đất, Ngoại ngữ;

- Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Ngoại ngữ;

- Ngành Quản lý kinh tế: Kinh tế học, Quản lý nhà nước về kinh tế, Ngoại ngữ;

- Ngành Luật Kinh tế: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Luật Thương mại, Ngoại ngữ.

2. Thời gian thi chính thức: Ngày 31/10 – 01/11/2020;

3. Địa điểm thi: Trường Đại học Thành Đông, số 3, Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.

Trường Đại học Thành Đông xin thông báo để các thí sinh biết và
thực hiện./.

năm 2020: Our Mission

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo

- Luật kinh tế                                            Mã ngành: 8380107    

- Quản trị kinh doanh                              Mã ngành: 8340101                                                          

- Quản lý kinh tế                                        Mã ngành: 8340401           

- Quản lý đất đai                                      Mã ngành: 8850103            

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Tất cả thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

-Thí sinh tốt nghiệp loại Khá, Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các đối tượng còn lại phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 01 năm tính đến thời điểm dự thi.

2.1. Chuyên ngành Luật kinh tế

- Ngành đúng, phù hợp: Luật học, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Luật Quốc tế, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh, Luật Hình sự, học viên không phải học bổ sung kiến thức

- Các ngành gần: Quản lý Nhà nước, Quản lý giáo dục, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Quản lý xã hội, Quản lý kinh tế, Kinh tế học, Tâm lý học, Lịch sử, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý xây dựng, Quản lý đô thị, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Kế toán, học viên học bổ sung kiến thức là 10 tín chỉ.

- Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên, học viên học bổ sung kiến thức là 14 tín chỉ.

2.2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành đúng, phù hợp: Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, các ngành quản trị về kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài nguyên, bảo hiểm; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

- Các ngành gần: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Tín dụng, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Quản lý nhà nước, các ngành quản lý về công nghệ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tế và quản lý hành chính, Luật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản; học viên học bổ sung kiến thức là 12 tín chỉ.

- Các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên, học viên học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

2.3. Chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Ngành đúng, phù hợp: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, kinh tế vận tải biển, Kinh tế chính trị, Quản lý nhà nước; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

- Các ngành gần: Quản trị kinh doanh, Tài chính- ngân hàng, Tài chính tín dụng, Hệ thống thông tin kinh tế (và quản lý), Kế toán kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại, Phát triển nông thôn và khuyến nông,  học viên học bổ sung kiến thức là 12 tín chỉ.

- Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm trên, học viên phải học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

2.4. Chuyên ngành Quản lý đất đai

- Ngành đúng, phù hợp: Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

- Các ngành gần: Địa chính, Khoa học đất, Nông hóa-thổ nhưỡng, Quản lý tài nguyên môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Kinh tế nông nghiệp, Trắc địa bản đồ, Công nghệ thông tin, Luật; học viên học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ;

- Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên; học viên phải học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

3. Hồ sơ dự tuyển

  • Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông);

  • Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (có công chứng). Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng (kèm theo);

- Bản sao Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân (có công chứng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

- 06 ảnh 4x6, 2 ảnh 2x3; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.


4. Thời gian học, thi và học phí

- Thời gian dự kiến học bổ sung kiến thức: tháng 7/2020

- Thời gian dự kiến thi đầu vào: tháng 8/2020

- Học phí theo quy định của Trường Đại học Thành Đông

- Thời gian đào tạo: 2 năm (20 tháng)


5. Các môn thi tuyển

- Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Anh văn.

- Ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về kinh tế; Kinh tế học; Anh văn

- Ngành Quản lý đất đai: Toán; Quy hoạch và quản lý đất đai; Anh văn

- Ngành Luật kinh tế: Lý luận nhà nước và Pháp luật, Luật thương mại, Anh văn.


6. Địa chỉ nhận hồ sơ

       - Trường Đại học Thành Đông, Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương

       - Số điện thoại: 0888.535153 - 0387.025599

năm 2020: Text
bottom of page